Oudervereniging

Vlak voor elke schoolvakantie worden de chauffeurs door de oudervereniging uitgenodigd om even koffie te drinken op school. In het najaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld op de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen te komen waar de ouderraad zich presenteert.

De vergaderingen vinden plaats op locatie Meerkoet 25 in Schagen, aanvang 19.30 uur.
U bent van harte welkom één of meerdere vergaderingen bij te wonen!

U kunt de ouderraad bereiken voor informatie en vragen via de mail: oudervereniging-bdw@viertaal.nl