Ambulante begeleiding

De Burgemeester de Wildeschool is er voor leerlingen die vanwege hun communicatieve en/of auditieve beperking (TOS en SH) niet in staat zijn het onderwijs in een reguliere setting te volgen. Leerlingen met een communicatieve beperking die wel in staat zijn regulier onderwijs te volgen, krijgen ambulante begeleiding.

Deze leerlingen hebben een ondersteuningsarrangement. Zij ontvangen, op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school, passende begeleiding van onze Ambulante Dienst Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de het ondersteuningsarrangement is terug te vinden op de website van de ambulante dienst: viertaal-ambulantedienst-schagen.nl

Locatie waar je kunt aanmelden

Ambulante Dienst Regio NHN Schagen

Ambulante Dienst Schagen

Voor aanmelden op de Burgemeester de Wildeschool (speciaal onderwijs) kunt u contact opnemen met de Ambulante Dienst Schagen.

Bezoek de site