Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Amsterdam, Almere, Den Haag en Schagen.