Deel medezeggenschapsraad

In de deelmedezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de medewerkers (de personeelsgeleding).

De DMR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene bevoegdheden zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.

De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de DMR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de DMR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de DMR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Samenstelling:

Hans van der Horst (voorzitter)                Ambulant Begeleider

Janet Bruin (secretaris)                               Leerkracht Burg. de Wildeschool Schagen

Carina Boode                                                 Burg. de Wildeschool Schagen

Kelly Roos                                                       Ouder Burg. de Wildeschool

Mary Koster                                                    Ouder Burg. de Wildeschool

Cor de Graaf                                                    VierTaal College Schagen

Steven Wagenaar                                           Ouder VierTaal College Schagen

 

E-mailadres: dmr-viertaal-regionhn@viertaal.nl