Over de Burgemeester de Wildeschool

De school werd in 1976 gebouwd en vernoemd naar burgemeester H. de Wilde, die met veel voortvarendheid heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de school. Het hoofdgebouw in Schagen staat op een kunstmatig eiland aan de rand van Schagen, waardoor geen sprake is van verkeers- of andere geluidshinder.

Alle lokalen en kamers op onze school zijn daar akoestisch aangepast en beschikken daar waar nodig over technische apparatuur, ter ondersteuning van het spreken en luisteren. Op locatie Meerkoet in Schagen beschikt de school over 12 lokalen, waarvan 1 lokaal gebruikt wordt voor fysiotherapie en 1 lokaal door de intern begeleiders en orthopedagogen. Er is aansluitend aan de lokalen een apart speelplein voor de kleuters en een buitenspeelplein voor de groepen 3 tot en met 8. Daarnaast heeft het gebouw een gymlokaal, deze is van binnenuit te bereiken.

Verder heeft de school nevenvestigingen in Alkmaar en in Zwaag. Op de vestiging Alkmaar zijn twee groepen gevestigd (een kleutergroep en een groep 4). Locatie Zwaag heeft een kleutergroep en een groep 3 en 4/5. De nevenvestigingen hebben als doel zo veel als mogelijk thuisnabij onderwijs te geven aan de kinderen uit de regio.

Vestigingen

Schagen - hoofdlocatie

Burgemeester de Wildeschool

Groepen 1 t/m 8

Meerkoet 25
1742 KM Schagen
Tel. 0224-214 896

Teamleiders:
Annamarieke Beemster
Mirte Mesman
Joyce Plomp

Alkmaar

Burgemeester de Wildeschool

Groep 1/2 en 4

Judith Leysterstraat 4
1816 JZ Alkmaar
Tel. 0224-214 896

Teamleiders:
Annamarieke Beemster
Mirte Mesman

Zwaag

Burgemeester de Wildeschool

Groep 1/2, 3 en 4/5

Lage Hoek 71
1689 CP Zwaag
Tel. 0224-214 896

Teamleiders:
Annamarieke Beemster
Joyce Plomp

Missie en visie

De missie voor de Burgemeester de Wildeschool is om slechthorende leerlingen alsmede leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij door het ontwikkelen van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en hun cognitieve en communicatieve vaardigheden.

Lees meer

Het team

Hier staan wij: het gehele team van de BDW, op onze eerste werkdag na de heerlijke zomervakantie van 2022. Het BDW team is groot, want naast de leerkrachten en onderwijsondersteuners van alle locaties staan hier ook; de logopedisten, de school psychologen, de intern begeleiders, conciërge, administratieve medewerkers en teamleiders op! Al deze mensen dragen samen de Burgemeester de Wildeschool en zorgen er dagelijks voor dat uw kind(eren) hier zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en leren.

U bent van harte welkom om binnen te stappen en ons te leren kennen!
Wij staan van harte klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Met een hartelijke groet,
Het BDW team

Communicatie

Op onze school zitten kinderen die moeite hebben met taal. Ieder kind op een andere manier. Taal en communicatie heb je nodig om te kunnen leren. In de klas wordt er, vaak samen met de logopedist, veel aan taal gewerkt. In de ondersteunende vakken, zoals beeldende vorming en beweging (o.a. het programma Move to Learn met dagelijkse energizers) worden talent en taal aan elkaar gekoppeld!

Zichtbaar lerende school

Onze ambitie is dat al onze leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. Dat zij weten waar ze nu staan in het leerproces, waar ze naartoe gaan, wat de volgende stap is en wat ze nodig hebben om deze stap te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is dat we een zichtbaar lerende school zijn, waarbij docenten continu gericht zijn op het leerproces van de leerlingen en daarbij gericht zijn op het vergroten van de impact van hun handelen.

Lees meer over de Leerkuil

Wat is TOS en wat is SH?

Bij een taalontwikkelingsstoornis gaat het leren van taal niet vanzelf. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Het is belangrijk dat een TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat een kind op tijd de juiste ondersteuning krijgt. Maar wat is TOS nu eigenlijk?

Lees verder

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees meer