Ouders & school

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom worden ouders op verschillende manieren bij onze school betrokken. Er zijn gedurende het schooljaar vaste momenten waarop er over de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken. Daarnaast zijn er meer algemene contactmomenten zoals algemene ouderavonden en thema-avonden/-middagen. Ook stellen we de deelname van ouders in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de school zeer op prijs. Als ouders kunt u ook deelnemen aan de oudervereniging of de deelmedezeggenschapsraad (DMR).

Vakanties en studiedagen

Alle schoolvakanties en onze studiedagen zijn vastgesteld en in één overzicht gezet.

Lees verder

Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van ouders en leerlingen en organiseert activiteiten voor ouders en kinderen, zoals thema-avonden, de schoolfotograaf en de luizencontrole. Ook is de oudervereniging betrokken bij bijzondere gelegenheden en activiteiten zoals lichtjesavond, Sinterklaas en Kerst. Een aantal keer per jaar organiseert de oudervereniging een koffieochtend voor ouders waar soms ook een thema aan verbonden is.

Lees meer

Deel medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De DMR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Lees verder

Klachtenregeling

Een goede samenwerking met ouders, verzorgers en samenwerkende partners vinden we erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als we het niet eens zijn met elkaar en er samen niet uitkomen? Daar heeft Stichting VierTaal een klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen.

Klik hieronder om deze regeling te lezen/raadplegen.

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees meer op de website van Stichting VierTaal

Praktische informatie en downloads

Algemene folder/schoolgids 2023-2024

Meer informatie over onze school vindt u in deze algemene folder/schoolgids.

Praktische informatie

Praktische informatie schooljaar 2023-2024.

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Wilt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind? Klik dan hier.