Aanmelden

Wanneer kun je aanmelden?

Op dit moment is er sprake van een groei in het speciaal onderwijs. Op de Burgemeester de Wildeschool is er zeer beperkt plaats voor nieuwe leerlingen. Er wordt een plaatsingslijst gehanteerd. Dit geldt ook voor de BdW in Alkmaar en Zwaag. We zetten ons in om voor alle leerlingen toch een passende ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons aanmeldpunt.

Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve- en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de stoornis en hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen (een onderwijsarrangement) of voor een ondersteuningsarrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool. Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te voldoen (ondersteuningsvraag) én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie én
  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen (de ernstmaat)

Vragen en aanmeldpunt

Voor alle vragen over de aanvraag van een onderwijsarrangement of Consultatie en Advies (C&A) voor leerlingen met een auditief en/of communicatieve beperking verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons aanmeldpunt:

Erik Hersbach, trajectbegeleider.

Hij houdt telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Telefoon: 0224 - 299 594
E-mail: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl

Voor de indicatiecriteria verwijzen wij naar: Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Website van Siméa

Onderwijsarrangement

Alles wat je moet weten over het onderwijsarrangement en plaatsing op de Burgemeester de Wildeschool.

Lees verder