Aanmelden

Wanneer kun je aanmelden?

Binnen cluster 2 zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve- en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de stoornis en hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen (een onderwijsarrangement) of voor een ondersteuningsarrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool. Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te voldoen (ondersteuningsvraag) én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie én
  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen (de ernstmaat)

Vragen en aanmeldpunt

Voor alle vragen over de aanvraag van een onderwijsarrangement of Consultatie en Advies (C&A) voor leerlingen met een auditief en/of communicatieve beperking verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons aanmeldpunt:

Erik Hersbach, trajectbegeleider.

Hij houdt telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Telefoon: 0224 - 299 594
E-mail: aanmeldpuntnhn@viertaal.nl

Voor de indicatiecriteria verwijzen wij naar: Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Website van Siméa

Onderwijsarrangement

Alles wat je moet weten over het onderwijsarrangement en plaatsing op de Burgemeester de Wildeschool.

Lees verder